O Nas
 News
 Rys Historyczny
 Wychowankowie
 Kadra
 Wolontariat
 Czytelnia
 Przetargi
 Nasi Przyjaciele
 Galeria
 Kontakt

SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE


O NAS

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Ireny im. dr Ireny Białówny mieści się w Białymstoku, przy ul. 11 listopada 6. Zapewnia dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, realizuje zadania typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę. Przeznaczona jest dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Wychowankowie mogą w niej przebywać do pełnoletniości lub najdłużej za zgodą dyrektora do 25- go roku życia, jeśli kontynuują naukę. Zapewniamy dzieciom kształcenie i wyrównywanie deficytów rozwojowych. Przyjmujemy rodzeństwa w różnym wieku, dzięki czemu nasi podopieczni mogą przebywać w tym samym domu. Budynek jest przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Posiadamy windę. W naszej placówce otaczamy opieką nieletnie matki oraz ich dzieci.

Podejmując pracę opiekuńczo - wychowawczą bazujemy na indywidualnych planach pomocy dziecku, które uwzględniają możliwości rozwojowe wychowanka, jego potrzeby i zainteresowania. Zapewniamy naszym podopiecznym kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Dysponujemy łącznie 30 miejscami dla dzieci. Zajmujemy powierzchnię 2181 m2, która umiejscowiona jest w niedalekiej odległości od centrum miasta, na terenie leśnym.Na posesji jest sad owocowy oraz teren rekreacyjny, w skład którego wchodzą trzy palce zabaw oraz park z wytyczonymi alejkami spacerowymi, boisko sportowe do gry w piłkę nożną, boisko ze sztuczną nawierzchnia do gry w piłkę koszykową i siatkową.W budynku znajdują się pomieszczenia dwóch grup wychowawczych, administracyjne i blok żywienia. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Ireny Białówny posiada również wielorodzinny oddzielny budynek, w którym od 1 stycznia 2013roku funkcjonują dwie placówki opiekuńczo- wychowawcze. Są to :

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Radość" mieszcząca się pod adresem 11 Listopada 6 a/ 1 oraz

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nadzieja", funkcjonująca pod adresem 11 Listopada 6a/2

Obie placówki są typu socjalizacyjno - interwencyjnego, mogą pomieścić po czternastu podopiecznych. Przyjmujemy do nich dzieci w wieku powyżej 10 - go roku życia, a młodsze można umieścić wspólnie ze starszym rodzeństwem. W budynku znajduje się także pralnia oraz mini sala gimnastyczna z siłownią. Kolejny budynek stanowią pomieszczenia garażowe i magazynowe.

Na terenie placówki Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Odrobina Radości” umieściło siłownię zewnętrzną, która pomoże rozładować złe emocje i wzmocni tężyznę fizyczną wychowanków.
>

MISJA

Jesteśmy wspólnotą wychowanków, personelu pedagogicznego, medycznego, opiekuńczego, administracji, obsługi, rodziców, darczyńców, osób zaprzyjaźnionych i wolontariuszy. Z radością i zaangażowaniem kontynuujemy tradycję wychowawczą zainspirowaną przez założycielkę dr Irenę Białównę. Realizujemy wypracowane w psychologii, pedagogice i pracy socjalnej podmiotowe podejście do drugiego człowieka, a w szczególności do tego najmniejszego.

Misją naszego domu jest głęboka troska o zapewnienie odpowiednich warunków do wielostronnego rozwoju wychowanków poprzez rzetelne ich poznanie, udzielenie wsparcia i pomocy, budowanie więzi z rodziną naturalną lub zastępczą. Dziecko powierzone naszej opiece akceptujemy takim, jakie ono jest. Podejmujemy szereg działań opiekuńczych, wychowawczych, socjalizacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych, medycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjnych, i logopedycznych. Staramy się stwarzać wychowankom szanse na pomyślny start w dorosłość. Pragniemy, by wizja ich życia była realnym celem, do którego będą dążyć. Naszymi działaniami obejmujemy rodzinę czyniąc ją współodpowiedzialną w procesie wychowawczym i edukacyjnym.

Misję chcemy realizować poprzez refleksję nad sobą oraz sumienne wykonywanie powierzonych nam zadań we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone! .