O Nas
 News
 Rys Historyczny
 Wychowankowie
 Kadra
 Wolontariat
 Przetargi
 Kontakt

PRACOWNICY
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny


Dyrektorem POW im. dr Ireny Białówny jest Pan Wojciech Jerzy Kucerow
Zastępcą Dyrektora jest Pani Katarzyna Liedke-Charkiewicz.


Ponadto w placówce są zatrudnieni:
  • wychowawcy
  • opiekunowie dziecięcy
  • pracownicy socjalni
  • pedagodzy
  • psycholog
  • logopeda
  • fizjoterapeuci
  • pielęgniarki
  • lekarz pediatra i rehabilitant
  • oraz administracja i personel pomocniczy.
Razem zatrudnionych jest 46 osób.

Z dniem 1 stycznia 2013r. na mocy Uchwały Rady Miasta Białegostoku z dnia 17 grudnia 2012r. utworzono Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Radość" oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Nadzieja". Każda z tych placówek zatrudnia wychowawców oraz personel pomocniczy, natomiast obsługę administracyjno-ekonomiczną i organizacyjną zapewnia im Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Ireny Białówny.

Od kilku lat w pracy opiekuńczo wychowawczej POW korzysta z pomocy wolontariuszy, studentów odbywających praktyki, bezrobotnych kierowanych na prace interwencyjne.

Cały zespół stara się stworzyć optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, zapewnić im pełne zaspokojenie potrzeb i zagwarantować prawa do autonomii i niezależności, kształtowania tożsamości, tworzenia obrazu siebie, indywidualizacji, stymulacji i wsparcia. Zespół pracowników stara się kompensować deficyty wynikające z przyczyn biologicznych i zaniedbań środowiskowych.

Pracownicy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności. Raz w tygodniu spotyka się zespół specjalistów w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. dr Ireny Białówny, "Radość" i "Nadzieja".Wszelkie Prawa Zastrzeżone! .